دومین دوره مذاکرات دو جانبه میان وزرای دفاع ایران و جمهوری تاجیکستان روز پنجشنبه (۱۹ فروردین) در تهران برگزار شد.
ارسال نظرات