خبرگزاری میزان-آیت‌الله‌خامنه‌ای فرمودند: عوامل مسلّط بین‌المللی در زمینه فضای مجازی بشدّت فعّالند، هزاران کار دارد انجام میگیرد روی فضای مجازی. برای خاطر این است که بنده روی مسئله‌ی شبکه‌ی ملّی اطّلاعات این همه تأکید میکنم.

خبرگزاری میزان- آیت‌الله‌خامنه‌ای در مورد فضای مجازی فرمودند: عوامل مسلّط بین‌المللی در این زمینه‌ها بشدّت فعّالند: از لحاظ خبردهی، خبررسانی، تحلیل داده‌ها و امثال گوناگون؛ هزاران کار دارد انجام میگیرد روی فضای مجازی. برای خاطر این است که بنده روی مسئله‌ی شبکه‌ی ملّی اطّلاعات این همه تأکید میکنم.

 

انتهای پیام/