در همین زمینه:
واکنش رهبر انقلاب به فایل صوتی وزیر امور خارجه