خبرگزاری میزان-معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه افراد فاقد دسته چک از مرداد ماه چک موردی دریافت می‌کنند، گفت: این چک برای افرادی است که برای برخی خرید‌های خاص خود نیاز به چک دارند.