خبرگزاری میزان-سردار سلامی با اشاره به حوادث اخیر اسرائیل تصریح کرد: حباب امنیت ملی اسراییل ترکید. اسراییلی‌ها هم دچار پدیده زوال هستند واین بار به نظر می‌رسد فروپاشی اسراییل می‌تواند از درون باشد و این پوسیدگی در تمامی ابعاد آن‌ها وجود دارد.