خبرگزاری میزان-سید ابراهیم رئیسی کاندیددای سیزدهمین دوره ریاست جهوری گفت: در کنار اقدام برای رفع تحریم، اقتصاد را نباید شرطی کرد، زندگی و اقتصاد مردم باید پیش بینی پذیر باشد.

 

 

در همین زمینه:
رئیسی: ما گشت ارشاد خواهیم داشت؛ اما برای مدیران