در همین زمینه:
نخستین فیلم از آتش سوزی شناور ایرانی در بندر جاسک

برچسب ها: ارتش سپاه