خبرگزاری میزان-حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش گفت: با ایجاد مصونیت جمعی و واکسینه شدن معلمان، مدارس در مهر ۱۴۰۰ بازگشایی می‌شود. معلمان مردادماه واکسینه می‌شوند.

 

 

در همین زمینه:
آغاز فاز دوم کارآزمایی واکسن «فخرا» با تزریق به همسر شهید هسته‌ای