در همین زمینه:

واکنش معاون اول دستگاه قضا به سوانح جاده‌ای اخیر