خبرگزاری میزان-پدر شهید به علت ابتلا به کرونا در بخش آی‎سی‎یو بستری بود که با مرخص شدن از بیمارستان، امروز با خبر از دست دادن فرزندش مواجه شد.

 

 

در همین زمینه:
رسوایی ضد انقلاب اینبار با کشته سازی دروغین در ایذه