خبرگزاری میزان-آخرین اخبار از وضعیت ارشا اقدسی، بدلکار سرشناس کشورمان روی تخت بیمارستان حاکی از تثبیت شدن تنفس و ضربان قلب وی است.