کد خبر:۷۵۳۱۵۶
۰۷ شهريور ۱۴۰۰ | ۱۶:۳۷
عکاس : محمدرضا شریف
پل جوبی که برخی مورخین پل چوبی نوشته‌اند و امروزه نیز به همین نام معروف است، نام پلی در اصفهان و بر روی زاینده رود است. این پل راه اختصاصی برای رفت‌وآمد کاخ هفت‌دست و کوشک آیینه‌خانه بوده و روی این پل جوی آبی روان بوده به این مناسبت آن را پل جوبی می‌نامیدند. پلی است با عرض کم وطول ۱۴۷ متر در شهر اصفهان میان دو پل الله‌وردی خان و پل خواجو قرار دارد. این پل به دستور شاه عباس دوم در سال ۱۰۶۵ قمری بنا گردید. پل چوبی، یکی از پنج پل تاریخی شهر اصفهان، نشست نامتقارن دارد یعنی فرونشستِ یک سمت رودخانه با فرونشست سمت دیگر یکسان نیست و خطرش زیاد است. اصفهان که روزی به زاینده‌رود جاری‌اش شناخته می‌شد، این روز‌ها از سردمداران فرونشست زمین محسوب می‌شود. وقتی سطح ذخایر منابع آب‌های زیرزمینی پایین می‌آید، فرونشست رخ می‌دهد. این موضوع در رابطه با اصفهان بسیار شدید است. تبعات چنین فرونشستی اثر منفی زیادی روی تمام بنا‌های تاریخی اصفهان خواهد گذاشت و اگر از طرف سازمان‌های مربوطه پیگیری صورت نگیرد، خسارت زیادی بر این آثار وارد می‌شود.
ارسال نظرات