خبرگزاری میزان-رسانه‌ها فیلم لحظه‌ای را که اسرای فلسطینی موفق شدند از تونل حفر شده در زندان اسرائیل خود را به خارج از زندان برسانند، منتشر کردند.

 

 

در همین زمینه:
فرار اسرای فلسطینی با حفر تونل