خبرگزاری میزان-رییس جمهور گفت: لغو روادید برای اتباع دوکشور خبر خوب نخست وزیر عراق بود. اراده ایران و عراق برای توسعه ریلی و تسریع احداث راه آهن شلمچه _ بصره نیز از اقدامات خوبی است که امیدواریم با دستور ایشان و پیگیری وزرای مربوطه به سرعت انجام شود. مسائل پولی و بانکی نیز از مباحثی بود که مقرر شد پیگیری شود.

 

 

در همین زمینه:
ورود رئیس جمهور به خراسان جنوبی