خبرگزاری میزان-فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران گفت: افراد ارائه دهنده خدمات پرخطر مهمترین گروه برای دریافت دُوز سوم واکسن کرونا هستند.

 

 

در همین زمینه:
شتاب گرفتن روند واکسیناسیون