خبرگزاری میزان-رئیس قوه قضاییه در نشست با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خطاب به فعالین بخش خصوصی، اگر چنانچه مردم از عملکرد یک مجموعه در بخش خصوصی یا دولتی از جمله دستگاه قضایی ناراضی هستند و یا به آن اعتماد و اطمینان ندارند، باید علل آن بررسی و برطرف شود.

 

در همین زمینه:

رییس قوه قضاییه: پیگیر کم کردن ورودی‌ها به دادگستری هستیم