خبرگزاری میزان-ویدئویی را مشاهده می‌کنید که مروری بر برخی از جدیدترین خبر‌ها و رخداد‌های کرونایی در روزی که گذشت داشته است.