در همین زمینه:

سرنگونی پهپاد صهیونیستی در آسمان غزه

برچسب ها: پهپاد سعودی یمن