خبرگزاری میزان-۳۴ ماهواره انگلیسی از نوع «وان وب» با ماهواره بر روسی «سایوز-۲.۱۶» از پایگاه فضایی بایکانور روسیه در قزاقستان به فضا پرتاب شد.

 

در همین زمینه:

روسیه ماهواره به فضا پرتاب کرد