خبرگزاری میزان-روند واکسیناسیون کرونا با ورود نیرو‌های سپاه و بسیج در استان تهران تسریع شد.

 

 

در همین زمینه:
از آغاز روند واکسیناسیون دهه شصتی‌ها تا شبانه روزی شدن مراکز واکسیناسیون