خبرگزاری میزان-سارقان موبایل قاپ که با اسلحه گرم اقدام به سرقت می‌کردند، بعد از تعقیب و گریز توسط پلیس دستگیر شدند.