خبرگزاری میزان-مخبر، معاون اول رئیس جمهور در بازدید از کارخانه لبنیات گفت: از حدود یک ماه پیش که جلساتی درباره لبنیات داشتیم، قیمت‌ها تقریبا ثابت شده است. حالا که ثبات ایجاد شده، قیمت‌ها باید کاهشی باشد و پایین‌تر بیاید.