خبرگزاری میزان-به بهانه پیدا کردن دیوان شهریار در نوجوانی در مشهد، ماجرای اولین باری که رهبر معظم انقلاب شعر "علی‌ای همای رحمت" را شنیدند، بازنشر شده است.