خبرگزاری میزان-خدائیان، سخنگوی قوه قضایبه گفت: بحث مرخصی زندانیان اختصاص به یک فرد خاص ندارد؛ چه آن‌هایی که وابستگی به افراد خاص یا مسئولین یا گروه‌های خاص دارند و چه افراد عادی همه مشمول قانون هستند. ما سعی می‌کنیم بدون تبعیض نسبت به اعطای مرخصی به همه زندانیان اقدام کنیم.

 

 

در همین زمینه:
آخرین وضعیت پرونده شرکت آبفا خوزستان از زبان سخنگو قوه قضاییه