خبرگزاری میزان-سپیده قلیان اظهاراتی درباره زندان بوشهر داشته است و حال واقعیت این زندان را در ویدئو زیر مشاهده می‌کنید.