خبرگزاری میزان-حسین قناعتی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص قرنطینه هوشمند و کارت کرونا توضیحاتی را ارائه کرد.