خبرگزاری میزان-رسانه‌های لبنان از وقوع آتش سوزی گسترده در نزدیکی تأسیسات نفتی لبنان در منطقه الزهرانی خبر دادند.

 

در همین زمینه:
هدف قرار گرفتن تاسیسات نفتی عربستان با موشک‌های یمنی