خبرگزاری میزان-خداییان، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری چهارشنبه (۲۱ مهر) گفت: امید اسدبیگی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور و مباشرت در قاچاق ارز به ۲۰ سال حبس، رد اموال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

 

 

در همین زمینه:
آخرین وضعیت پرونده مفتاح خودرو با توجه به فوت متهم پرونده