خبرگزاری میزان-خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: خبر منتشر شده در خصوص دو زندانی ایرانی است که برای گذراندن ادامه‌ی مدت محکومیت به ایران منتقل می‌شوند. نتیجه رایزنی‌ها درباره آزادسازی دو راننده‌ی دیگر ایرانی که در بازداشت دولت آذربایجان هستند بعدا اعلام خواهد شد.