در همین زمینه:
ماجرای طلب حلالیت پیامبر(ص) از مردم

برچسب ها: حافظ رهبر انقلاب