خبرگزاری میزان-رئیس جمهور در دیدار جمعی از نخبگان، خانواده‌های شهدا و ایثارگران استان فارس با تاکید بر اینکه این استان قطب خدمات و بازرگانی است گفت: ایجاد اشتغال از تکالیف دولت و از حقوق مردم است و استان فارس نباید مشکل بی کاری داشته باشد.