خبرگزاری میزان-زارع پور، وزیر ارتباطات گفت: راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع دسترسی به شبکه اینترنت جهانی نیست. بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی که شهریور سال قبل ابلاغ شد، ۵۳ پروژه بزرگ تعریف شده که حدود ۳۷ پروژه بر عهده وزارت ارتباطات است.