خبرگزاری میزان-ناصر سراج، نماینده رییس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیات منصفه مطبوعات سراسر کشور گفت: در جلسه انتخابات اعضای هیئت منصفه مطبوعاتی و سیاسی با حضور وزیر ارشاد از بین ۱۴ صنف ۲۱ نفر به عنوان اعضای جدید هئیت منصفه مطبوعاتی تعیین شدند. ماه آینده دادگاه‌های مطبوعاتی و سیاسی با حضور اعضای هئیت منصفه جدید تشکیل خواهد شد.

 

 
 

 

در همین زمینه:
رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه مطبوعات