خبرگزاری میزان-سراب یک زندگی متفاوت و بی دردسر از آگهی‌ها و شرکت‌های سودجو در داخل ایران آغاز می‌شود.
خبرگزاری میزان - از آنکارا، سراب یک زندگی متفاوت و بی دردسر از آگهی‌ها و شرکت‌های سودجو در داخل ایران آغاز می‌شود. با متوسط سرمایه می‌توان در ترکیه هم ملک خرید و هم اقامت بلندمدت گرفت و هم زندگی راحتی داشت، اما سرمایه خارج شده از مرز را در کشور همسایه به راحتی نمی‌توان حفظ کرد.
 
در همین زمینه: