خبرگزاری میزان-با فوران کوه آتشفشانی "آسو" در ژاپن، ستون‌هایی از خاکستر در هوا پخش و نسبت به احتمال سرازیر شدن مواد مذاب هشدار داده شد.

 

 

 

در همین زمینه:

تصاویر هوایی از خسارات آتشفشان لاپالما در جزایر قناری اسپانیا