خبرگزاری میزان-میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نخواهد شد و از شکلی به شکل دیگر تغییر خواهد کرد.