خبرگزاری میزان-زاکانی، شهردار تهران که در مناظرات انتخاباتی صحبت از مبارزه با باندبازی می‌کرد و مخالف سرسخت استخدام بستگان در دولت بود داماد خود را به عنوان دستیار ویژه شهردار تهران منصوب کرد که واکنش‌های فراوانی را بدنبال داشت.