خبرگزاری میزان-خدائیان، سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی در رسیدگی به گزارشات به مقام و موقعیت افراد توجه نمی‌کند و تبعیضی قایل نمی‌شود و هر گزارشی که واصل شود طبیعتا برخورد می‌شود. در خصوص رییس جمهور محترم سابق اگر چنانچه گزارشی تهیه شود با توجه به این که روحانی هستند به دادگاه ویژه روحانیت ارسال می‌شود و باید از آن مرجع سوال شود. طبق بررسی که داشتیم در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل نشده است.

 

 

در همین زمینه:
جزییات جدید از پرونده سیلی زدن به استاندار آذربایجان شرقی