خبرگزاری میزان-تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: واردات برنج از مرداد تا آبان به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی ممنوع است. لغو ممنوعیت واردات برنج به دلیل ضرورت تأمین نیاز کشور و تنظیم بازار صورت گرفته است.