خبرگزاری میزان-حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در مجلس دو نقطه نظر متفاوت درباره سند مالکیت خودرو وجود دارد که در نهایت رای اکثر نمایندگان مجلس مشخص کننده‌ مرجع ثبت سند مالکیت خودرو خواهد بود.

 

 

در همین زمینه:
برگ سبز خودرو سند مالکیت است؟