در همین زمینه:
فیلم| دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با علی اکبر صالحی