خبرگزاری میزان-وزیر کشور عصر امروز (چهارشنبه) در بازدید از پایگاه‌های مدیریت بحران تهران بر دو برابر شدن سوله‌های بحران با توجه به قرارداشتن تهران روی چند گسل زلزله، تاکید کرد.