در همین زمینه:
گزارش کشتی جناب خان با لهجه شیرازی

برچسب ها: جناب خان خندوانه