خبرگزاری میزان-یک ایرباس A ۳۴۰ برای نخستین بار در قطب جنوب به زمین نشست. این هواپیما برای رساندن تجهیزات به دانشمندان حاضر در قطب جنوب بر زمین یخ زده این منطقه فرود آمد. تاکنون هیچ یک از ایرباس‌های A ۳۴۰ بر روی قطب جنوب فرود نیامده بودند.

 

در همین زمینه:
جدایی یک کوه یخی به بزرگی شهر لندن از قطب جنوب

برچسب ها: قطب جنوب ایرباس