خبرگزاری میزان-سخنگوی سازمان انرژی اتمی:قدرت های جهانی بخشی از صنعت هسته ای صلح آمیز ایران را سیاسی کرده اند، اما ایران بدنبال صنعت هسته ای صلح آمیز است و به تمام تعهدات خود در چهار چوب پادمانی انجام داده است.