خبرگزاری میزان-پس از گذشت شش روز از طوفان آروِن در انگلیس همچنان برق، گاز و آب هزاران نفر از ساکنان شمال انگلیس وصل نشده است.

 

 

در همین زمینه:

 چند کشته در اثر تندباد شدید و طوفان در استانبول ترکیه

برچسب ها: انگلیس طوفان