خبرگزاری میزان-نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی گزارشی از وضعیت این اموال در انبارها و اقدامات انجام گرفته ارائه داد.
رسولی فاضل نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی در گفتگو با خبر ۱۴ شبکه یک سیما گفت: در زمینه انهدام کالای فاسد نسبت به ماه‌های گذشته ۳۶۲ درصد افزایش داشته‌ایم.
 

 

در همین زمینه:

رییس عدلیه: بسیج قوه قضاییه به اصلاح و کوتاه شدن فرایند‌ها کمک کند