الکساندر فدولوف نماینده کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC روز چهارشنبه (۱۷ آذرماه) با حضور در سازمان بازرسی کل کشور با دکتر خداییان دیدار کرد.
ارسال نظرات