ملاقات مردمی حسین فاضلی هریکندی رئیس دادگستری البرز به همراه معاونین وی، با چند تن از مراجعه کنندگان برگزار شد.
ارسال نظرات