در همین زمینه:
اظهارات رئیس قوه قضائیه در مراسم تشییع شهدای گمنام